Các bước lập dự án đầu tư không thể bỏ qua

Nếu bạn đang đi tìm câu trả lời cho quy trình các bước lập dự án đầu tư thì bài viết dưới đây là để dành riêng cho bạn!

Khái niệm về dự án đầu tư

Chúng ta có thể xem xét  khái niệm về một Dự án đầu tư có thể được từ nhiều góc độ khác nhau:

Theo Luật đầu từ năm 2005: “Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ Vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định”.

Như vậy, về mặt hình thức: dự án đầu tư được định nghĩa là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống về các hoạt động và chi phí được định trước theo một kế hoạch nhằm đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhất định trong tương lai.

Về mặt nội dung: dự án đầu tư có thể hiểu là tổng thể các hoạt động và chi phí cần thiết, đã được nhà đầu tư bố trí theo một kế hoạch chặt chẽ với lịch trình thời gian và địa điểm cụ thể xác định để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm mục đích thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai, những mục tiêu này có thể chia ra làm ngắn, trung hay dài hạn. 

Các bước lập dự án đầu tư

Thông thường, việc lập dự án đầu tư sẽ trải qua 3 giai đoạn như sau:

Lập dự án đầu tư
Nghiên cứu dự án Lập dự án  Trình bày sơ bộ Trình bày cụ thể

Trong 4 giai đoạn trên đây, giai đoạn chuẩn bị đầu tư tạo tiền để và quyết định quan trọng đến sự thành công hay thất bại ở hai giai đoạn sau. Trong đó, đặc biệt khi xét đến các mối quan hệ  đối với các giai đoạn trong quá trình vận hành kết quả đầu tư. 

Nghiên cứu dự án 

Giai đoạn này được chia ra làm 3 giai đoạn nhỏ, cụ thể như sau

Nghiên cứu tiền khả thi

các bước lập dự án đầu tư 1

Các nội dung nghiên cứu cũng tương tự như giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi  nhưng bước nghiên cứu này, dự án được nghiên cứu mức độ chi tiết hơn, chính xác hơn. Mọi khía cạnh nghiên cứu để được xem xét ở trạng thái động, tức là các yếu tố bất định có thể xảy ra theo từng nội dung nghiên cứu đã được tính đến. Sau đó, nhà đầu tư sẽ xem xét tính vững chắc về hiệu quả của dự án trong điều kiện có sự tác động của các yếu tố bất định đã nêu ra ở trên. Từ sự cân nhắc kĩ lưỡng này, các nhà đầu tư sẽ đưa ra các biện pháp tác động đảm bảo cho dự án có hiệu quả.

Giai đoạn Nghiên cứu khả thi

Nghiên cứu tiền khả thi: Tiếp tục đi sâu vào phân tích cơ hội đầu tư đã lựa chọn nhầm khẳng định lại một lát nữa tính khả thi của cơ hội đầu tư đã lựa chọn.

Nội dung nghiên cứu tiền khả thi bao quát các vấn đề lớn của xã hội:

  • Các bối cảnh chung xét về các khía cạnh kinh tế, xã hội, chính trị, pháp luật có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến đề xuất của các dự án.
  • Nghiên cứu thị trường
  • Nghiên cứu kỹ thuật
  • Nghiên cứu về tài chính
  • Nghiên cứu về các lợi ích kinh tế xã hội

các bước lập dự án đầu tư

Lập đề cương sơ bộ của dự án và dự trù kinh phí soạn thảo

Dự trù kinh phí cho công tác Soạn thảo dự án, Kinh phí soạn thảo của dự án  \gồm các khoản chi phí chủ yếu được dự toán cụ thể như sau:

  • Chi phí cho việc sưu tầm hay mua các thông tin, tư liệu phục vụ cho Công tác phân tích soạn thảo dự án
  • Chi phí cho khảo sát điều tra thực địa
  • Chí phí hành chính, văn phòng

Thuyết minh và phần thiết kế cơ sở của dự án

Phấn trình bày chi tiết nội dung và kết quả nghiên cứu khả thi dự án trên các khía cạnh nội dung phân tích, các nội dung trình bày trong tự tin phải làm rõ được:

* Những căn cứ để xác định đầu tư: căn cứ pháp lý, các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội có những thuận lợi gì cho việc thực hiện và phát huy hiệu quả của dự án cần được nêu ra rõ ràng, cụ thể và chị tiết tại phần này. Đồng thời, nhà thầu cũng cần chỉ ra được những những khó khăn cỔ thể xảy ra trong giai đoạn sau này khi tiến hành các công đoạn của dự án.

Ngoải ra, nhà thầu cũng phải đưa ra những ý kiến như cần tìm giải pháp để khắc phục triệt để các vấn đề; đồng thời làm rõ được tính khả thi về các thị trường phân phối sản phẩm dịch vụ của dự án:

Trình bày cụ thể

Ở bước này chỉ đơn giản là chuẩn hóa và cụ thể hóa các mục đã hoàn thành tại 2.3

Trên đây là các bước lập dự án đầu tư chiếu theo giáo trình lập và quản lý đầu tư của trường đại học kinh tế quốc dân.